יישום מחשב ( באנגלית  ( Application  Software : הינו תת-מחלקה של תוכנות מחשב אשר מנצל את יכולות המחשב ישירות ובאופן יסודי לביצוע משימות אותם המשתמש מבקש לבצע.

שפת תכנות היא אוסף של חוקים תחביריים (Syntax) וסמנטיים (Semantic) שבאמצעותם ניתן להגדיר למחשב באופן מפורט פקודות ופעולות שעליו לבצע בתחומים שונים ומגוונים. המושג שפת מחשב (Computer Language) הוא מושג רחב מאשר שפת תכנות(Programming Language) וכולל גם שפות למתן הנחיות למחשב שאין בהן לוגיקה.

 

דוגמה :              

 

 

                         

 

 

הגדרות יישומים בוויקפדיה

קורסים  -  שפות

תרגום הדף