פתח דבר

WIKIPEDIA  - פורטל מדעי המחשב 

 

תעשיית המחשוב קיימת כבר משנות ה-60.

 

מדעי המחשב הוא ענף מדעי העוסק בלימוד הבסיס התאורטי למידע ולחישוביות, והחלתם של אלה על מערכות מחשב.


למדעי המחשב מספר רב של ענפי-משנה; חלקם מדגישים את היבטי החישוביות של תוצאות פרטניות (לדוגמה, גרפיקה ממוחשבת), אחרים עוסקים בחקר התכונות של בעיות חישוביות כלליות (לדוגמה, סיבוכיות), וענפי-משנה אחרים מתמקדים בפתרון הבעיות הכרוכות ביישום מעשי של חישובים ואלגוריתמים. ענף משמעותי במדעי המחשב הוא חקר ויישום שפות פורמליות לפתרון בעיות חישוביות מסוימות (לדוגמה, באמצעות שפת תכנות).

 

Cquote1.svgמדעי המחשב אינם עוסקים במחשב יותר משאסטרונומיה עוסקת בטלסקופCquote1.svgאדסחר דייקסטרה

המחשב הוא רובוט המספק שירותים בעלי אינטליגנציה, אם יודעים איך לדבר איתו , הוא יבין ומגיב בהתאם לצרכינו.


מטרתנו לתת למתחילים ומנוסים יותר, כיוון המרבי לשילוב של כישורים מקצועיים ושימוש במחשוב.

אנו מוכנים לקבל רעיונות, הצעות וביקורת חדשות לשיפור באתר..

ברכות

קורסים  -  שפות

תרגום הדף