ארכיטקטורה עסקית  - (ERP)

ארכיטקטורה עסקית הינה תוכנית הבניה של הארגון החל מהיחידות הארגוניות, התהליכים, המערכות התומכות, המיקום, המידע, הטכנולוגיות וממדים נוספים ככל שנדרש לתיאור ולניהול הארגון.

ארכיטקטורה עסקית היא שילוב של גישה ניהולית, מתודולוגיה ומוצרי תוכנה תומכים, במטרה להבטיח שיעדי המערך העסקי מבוצעים בצורה אופטימאלית על ידי המערך התפעולי. ארכיטקטורה עסקית מתבטאת באמצעות מודלים עסקיים מסוגים שונים כגון: מבנה ארגוני, תרשימי זרימה של תהליכים עסקיים, מיפוי של מערכות המידע התומכות בתהליכים העסקיים.

 המטרה: להבטיח שיעדי המערך העסקי מבוצעים בצורה אופטימאלית על ידי המערך התפעולי.

ניהול כספים
ניהול תקציבי
ניהול הלוואות

רכש

ספקים
MRP
בקרת איכות

אחסון
ניהול מלאי
ספירת מלאי

לוגיסטיקה
שרשרת אספקה
בקרת איכות ייצור

שיווק

CRM
אשראי  חברתי

תפ“י
זמני תקן
הפחתים

 

רכוש
השקעות
ניירות ערך

פחת

הנהלת חשבונות

שעון נוכחות

מערכת שכר